Biki Sonar
Mumbai, Maharashtra, India  
"I Rock!" 
Biki’S RECENT ENDEAVORS
Biki has no updates at the moment!
Biki’S CHARACTER TRAITS
Specialization & Areas of Expertise
Traits & Strengths
  1. Master
  2. Expert
  3. Proficient
  4. Journeyman
  5. Beginner
Skills & Capabilities
Licenses & Certificates
Biki’S MILESTONE TIMELINE
Biki’S PORTFOLIO GALLERY
Biki’S CLIENTS & COLLABORATORS
Biki’S HONOR & RECOGNITION
Biki’S ACCOMPLISHMENTS & ACHIEVEMENTS
Biki’S MEMBERSHIPS & ORGANIZATIONS
Biki’S COMMENDATIONS & TESTIMONIALS